HomeActueelChristelijk onderwijs: Europees verbonden

Christelijk onderwijs: Europees verbonden

Publicatiedatum: 30 jan. 2015

Brussel, 29 januari 2015 - Christelijk onderwijs is onmisbaar om jongeren te kunnen helpen bij het vormen van hun christelijke identiteit. De deelnemers aan het overleg over christelijk onderwijs in Brussel, afgelopen dinsdag, waren het daarover roerend eens. De bijeenkomst was georganiseerd door Bas Belder, lid Europees Parlement namens ChristenUnie-SGP, en Pieter Moens van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

Het onderwijs vanuit de Bijbelse boodschap mag zich niet beperken tot het godsdienstonderwijs, maar moet ook in andere vakken doorwerken, aldus de christelijke organisatie Care for Europe. Vaak krijgt op seculiere scholen de spirituele vorming weinig aandacht en wordt het bestaan van God op voorhand al genegeerd.

De gesprekken tussen vertegenwoordigers uit tien EU-lidstaten toonden de verschillen in nationale context. In Engeland worden scholen sinds kort verplicht Britse waarden actief te promoten, waaronder homoseksualiteit en verandering van geslacht. De maatschappelijke discussie gaat ook daar dus niet in de eerste plaats over onderwijsresultaten, maar over de waarden in het onderwijs. Hoewel het land worstelt met een adequate formulering van dat wat onder Britse waarden moet worden verstaan.

In Slowakije staat een referendum gepland op 7 februari. Het stelt de vraag in hoeverre kinderen verplicht mogen worden lessen bij te wonen over seksuele educatie en euthanasie als ze het niet eens zijn met de inhoud, zo vertelde Branislav Škripek, Slowaakse europarlementariër.

Arne Gericke, een Duitse europarlementariër van de Familienpartei, wijst erop dat scholen in zijn land soms erg ver weg zijn. Daarom heeft hij met andere ouders een gesloten school in hun dorp een doorstart gegeven. Scholen dreigen ook in Duitsland op de stoel van de ouders te gaan zitten wanneer ze seksuele educatie verzorgen die de ouders liever zelf hadden gedaan, maar dan met andere inhoud en als hun kind wat ouder is.

Verder werd er gesproken over gelijke behandeling, waarvoor nieuwe Europese wetgeving in de maak is. Die is echter zo omstreden dat de lidstaten het er niet over eens kunnen worden.

De Raad van Europa stemt deze week overigens een rapport over discriminatie tegen christenen. De European Christian Political Movement onderstreept dat het rapport de Nederlandse vrijheid van onderwijs als voorbeeld noemt, maar ook waarschuwt tegen inperking van de vrijheid om docenten aan te trekken die bij de identiteit van de school passen.

De bijeenkomst werd besloten met gebed en een oproep te bidden voor degenen die verantwoordelijkheid dragen in Brussel. De deelnemers vinden dat de christelijke boodschap in heel Europa en ook in de Europese instellingen moet worden gehoord.