HomeActueelChristelijke scholen bemoedigen elkaar in Brussel

Christelijke scholen bemoedigen elkaar in Brussel

Publicatiedatum: 14 feb. 2014

Brussel, 14 februari 2014 – Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, heeft deze week scholen en onderwijsorganisaties ontmoet uit zeven Europese landen. De eurofractie SGP doet dit na een vorige conferentie in 2013 voor de tweede keer in successie. Het politieke doel is de versterking van het christelijk onderwijs in Europa gezien de grensoverschrijdende seculiere aanval op educatie naar Schrift en belijdenis. De bijeenkomst in het Europees Parlement was georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

Eén van de sprekers was de Hongaars-Gereformeerde bisschop Tökés, tevens lid van het Europees Parlement. De deelnemers hebben onderwerpen besproken die het christelijk onderwijs raken in hun landen en op Europees niveau. Deskundigen gingen in op het rechtskader van de Raad van Europa. Een juriste van het European Center for Law and Justice ging in op vragen als: is de staat of zijn de ouders verantwoordelijk voor het onderwijs, heeft de staat de plicht om neutraal te zijn, mag de staat alleen publieke scholen of ook privaat onderwijs financieren? Zij wees op het mens- en wereldbeeld dat daarmee samenhangt en waarschuwde voor het cultureel marxisme, de wortel van het hedendaagse gelijkheidsdenken.

Daarnaast kwamen initiatieven aan bod van de Europese Commissie en het Europees Parlement, zoals gender issues. Die hebben feitelijk niet de bevoegdheid om op onderwijsterrein wetgeving te maken, maar het Europees Parlement gedraagt zich soms alsof het dat wel heeft.

Pastor en politicus Tökés is bekend van zijn rol bij de Roemeense omwenteling waarmee het communistisch bewind formeel ten einde kwam. Hij heeft zich sindsdien ingezet voor de herbouw van christelijke scholen. Het Oosten van Europa kampt volgens hem met een dubbele crisis: de huidige economische en ook morele crisis die heel Europa in zijn greep heeft, maar daarnaast ook de erfenis van het verleden die zijn land nog niet te boven is.