HomeActueelEU-begroting verdient concrete verbeteringen

EU-begroting verdient concrete verbeteringen

Publicatiedatum: 13 okt. 2016

De Europese Rekenkamer presenteerde vandaag haar rapport over het financieel beheer van de EU-begroting in 2015. Het foutenpercentage in de begroting is 3,8%. Dit is daling ten opzichte van vorige jaren, maar het blijft te hoog, met name bij structuurfondsen en beleid voor economische groei. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de eurofractie ChristenUnie-SGP, roept het Europees Parlement op zich in te zetten voor betere controle op nieuwe financiële instrumenten en regels die zorgen voor doelmatiger uitgaven.

Belder vindt het terecht dat de Europese Rekenkamer bij de start van de procedure voor kwijting wijst op de risico´s van nieuwe financiële instrumenten. Dit betreft het Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI) en andere fondsen voor stimulering van de economie. De eurofractie vindt dat deze fondsen in hun geheel onderworpen dienen te worden aan controle door de Europese Rekenkamer.

Het controleorgaan van de EU bepleit eenvoudiger regels en een grotere prikkel voor lidstaten en ontvangers om de regels na te leven en het geld efficiënt aan te wenden. Het grootste deel van de EU-begroting wordt namelijk besteed via de lidstaten. Belder wil dat de kwijting de komende maanden concrete maatregelen gaat opleveren, zoals bredere en betere toepassing van het instrument prestatiereserve. Lidstaten krijgen daarmee een financiële prikkel om het geld beter te besteden. Bij slechte besteding dienen ze te worden gekort.