HomeActueelEU verhoogt haar begroting

EU verhoogt haar begroting

Publicatiedatum: 25 okt. 2016

Het Europees Parlement stemt morgen over de EU-begroting 2017. De begroting zal opnieuw hoger uitvallen dan in vorige jaren, met 4,4% dit keer. Bas Belder laakt de stijging en wijst erop dat de EU het beeld bevestigt dat zij te weinig hervormt.

De EU-instellingen beroepen zich bij deze verhoogde begroting op nieuwe prioriteiten, waaronder de economie die moet worden aangezwengeld met publieke uitgaven, volgens de eurofractie listig getypeerd als investeringen. Daarnaast de migratiecrisis die voldoende middelen vergt. Belder onderstreept dat prioriteitstelling echter niet automatisch leidt tot een hoger budget. Ligt het niet in de rede niet-prioritaire uitgaven te verminderen, zo vraagt hij zich af. De Europese Rekenkamer pleitte voor deze thematische concentratie. Daarvan ziet de eurofractie bitter weinig terug in de begroting.

De Europese Commissie heeft, net als de meeste EU-instellingen, werk gemaakt van de afgesproken personeelsreductie van 1% per jaar. Belder signaleert dat het Europees Parlement doet alsof het zich daaraan houdt, maar een uitzondering maakt voor verschillende personeelscategorieën die groeien in omvang. Het Europees Parlement verbloemt in haar standpunt de begrotingstijging van 3,4% door versluierend taalgebruik. Dit geeft geen fraai beeld van de wijze waarop de meerderheid denkt dit te kunnen verpakken, aldus de eurofractie ChristenUnie-SGP.

Dergelijke praktijken wekken de indruk dat de EU-instellingen weinig bereid zijn tot hervormingen waar burgers zich in herkennen. Iets waar de Britten het afgelopen jaar ongetwijfeld ook tegenop zijn gelopen, aldus Belder. Hij vindt dat de Unie niet het beeld mag bevestigen dat zij onhervormbaar is, wil zij berekend zijn op de toekomst.