HomeActueelEuropa’s veiligheid is Israëls veiligheid én omgekeerd

Europa’s veiligheid is Israëls veiligheid én omgekeerd

Publicatiedatum: 20 mrt. 2014

Het Europees Parlement rondt in zijn huidige samenstelling medio april de werkzaamheden af. En dan concentreren we ons op de Europese verkiezingen van 22 mei bij leven en welzijn. Vanzelfsprekend hoop ik van harte dat de eurofractie ChristenUnie/SGP de stem van alle Israëlvrienden in ons land krijgt. Dat zou een prachtige impuls zijn voor mij om, indien gekozen, het welzijn van de Joodse staat en van Joodse burgers in EU-lidstaten te blijven behartigen.

Intussen bereid ik mij als voorzitter van de Israëldelegatie voor op onze laatste zitting, 2 april 2014 in Brussel. Dat belooft zeker een interessante vergadering te worden. De Henry Jackson Society uit Groot-Brittannië zal dan haar pas verschenen rapport “ADDED VALUE: ISRAEL’S STRATEGIC WORTH TO THE EU AND ITS MEMBER STATES” (Toegevoegde waarde: Israels strategische waarde voor de EU en haar lidstaten) presenteren.

Heel feitelijk en beknopt (slechts 16 bladzijden) maakt het rapport op drie niveau’s (veiligheid, economie, wetenschap/technologie) de excellente strategische meerwaarde van de Joodse staat voor de Europese Unie en haar lidstaten duidelijk. Kom daar eens om in de media, binnen en buiten onze landsgrenzen!

Als voorproefje concentreer ik mij op de essentiële inbreng van Israël op de Europese veiligheid. Neem bijvoorbeeld het Syrische strijdtoneel waar zeker duizend jihadisten uit ons werelddeel actief zijn. Nationale inlichtingendiensten in Europa vrezen dat deze gewelddadige extremisten bij terugkeer terreuraanslagen zullen plegen. Goed dat de Israëli’s de ontwikkelingen in buurland Syrië nauwlettend in het oog houden, inclusief het optreden van alle Europese jihadisten aldaar. “Want”, zo stelt insider Daniel Schwammenthal, dit is één van de terreinen waar Israël en Europa elkaars belangen en zorgen volledig delen.”

Gegeven de continue terreurdreiging in de geschiedenis van de Joodse staat wekt het geen verwondering dat Israël kan bogen op enorme ervaring en expertise qua contraterreur ofwel terreurpreventie. Het ligt voor de hand dat regeringen in EU-lidstaten maar al te graag van deze Israëlische kennis gebruik wensen te maken. De bloedige terreuraanslagen in Madrid (2004) en Londen (2005) spreken hier voor zich. Saillant is wat een voormalige topagent van de Mossad meldt over de Israëlische samenwerking met de Britse inlichtingendienst: “Wij hebben meer te bieden dan te ontvangen.”

Veelzeggend is de uitspraak ook van een veteraan van de Israëlische veiligheidsdienst. Hij meldt dat Israëlische en Europese inlichtingendiensten elkaar al jarenlang om de paar maanden op topniveau ontmoeten op Europees grondgebied, waarbij de Israëli’s hun Europese collega’s informeren over Europese (!) veiligheidskwesties. “Jullie hoeven ons daarvoor niet te betalen”, grapt hij. “Want wij beschouwen Europa’s veiligheid als een deel van onze veiligheid. Als Europa onveilig is, is Israël dat ook en vice versa.” 

Kortom, Europa dient, alleen al uit welbegrepen eigenbelang, wederkerig een open oog te hebben voor Israëls veiligheid en veiligheidsbelangen. Goed om in onze Europese oren te knopen. 

Bas Belder, voorzitter Israëldelegatie Europees Parlement