HomeActueelExtra eisen voor Europese boer in GLB-akkoord

Extra eisen voor Europese boer in GLB-akkoord

Publicatiedatum: 26 jun. 2013

 

Vanmiddag kwamen onderhandelaars in de trialoog in principe tot een akkoord over het Europees Landbouwbeleid voor de komende tien jaar.

´Het landbouwbeleid blijft bestaan, maar het nettoresultaat is dat boeren aan meer eisen moeten gaan voldoen dan voorheen´, aldus Bas Belder (SGP). ´De eurofractie SGP had liever meer maatwerk voor de Nederlandse sector gezien.´

De SGP volgde de onderhandelingen op de voet door bij de trialogen over directe betalingen aanwezig te zijn. Alhoewel de Commissie na aandringen kwam met iets meer mogelijkheden voor de invulling van de verplichte vergroening, wilde Ciolos niet toestaan dat boeren vergroenen via door de sector zelf ontwikkelde duurzaamheidscertificaten. De lijst met alternatieve vergroeningsopties waar de Commissie mee kwam omvat slechts ´gelijke praktijken´ met een gelijkwaardige opbrengst voor het milieu. Ook latere toevoegingen aan die lijst zullen dus gestoeld moeten zijn op ´gelijke praktijken´.

´Jammer dat de Commissie niet breder wilde kijken en win-win opties voor groene groei geen echte kans heeft gegeven. Denk bijvoorbeeld aan precisielandbouw´, aldus Belder. ´De Commissie had gewoonweg geen zin om tijd te steken in de beoordeling van andere, effectieve duurzaamheidscertificaten die door de sector zelf ontwikkeld hadden kunnen worden.´

Als positief punt noemt Belder de aandacht voor jonge boeren in het beleid. Lidstaten zijn verplicht jonge boeren een top up premie te geven en kunnen daarvoor maximaal twee procent van hun nationale landbouwbudget inruimen.

Er is nog geen overeenstemming over het plafonneren van betalingen van grootontvangers, het schuiven met bedragen tussen directe betalingen en plattelandsbeleid, externe convergentie, cofinanciering en de verdeling van het plattelandsbudget, aangezien die punten in de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader tussen Parlement en Raad uitonderhandeld zullen worden.

Onderhandelingen in Luxemburg