HomeActueelOngewisse toekomst voor Egypte

Ongewisse toekomst voor Egypte

Publicatiedatum: 4 jul. 2013

Februari 2011 koos de EU de zijde van het Egyptische “volk” dat het vertrek eiste van de ondemocratisch verkozen president Mubarak. Het Egyptische leger dwong Mubarak uiteindelijk tot aftreden.

Juni 2012 werd dr. Mursi tot eerste democratisch gekozen staatshoofd van Egypte uitgeroepen. Een complexe machtsstrijd ondermijnde vervolgens de fundamenten van een democratische rechtsstaat. Het Hoge Constitutionele Hof ontbond het parlement én president Mursi kende zichzelf in november 2012 ongekende volmachten toe. Hij misbruikte die een maand later door er in recordtempo een nieuwe constitutie doorheen te jagen die het Egyptische volk tot op het bot verdeelde in twee elkaar vijandig gezinde kampen.

Vandaag verzamelen zich wederom op het Tahrirplein in Cairo belangrijke segmenten van het Egyptische volk. Zij eisen het aftreden van hun eerste democratisch gekozen president, desnoods met geweld. Op de achtergrond ontwaren we wederom de lange schaduw van het Egyptische leger.

De vraag dringt zich op: Schept met alle gerechtvaardigde kritiek op president Mursi diens eventueel afgedwongen vertrek geen gevaarlijk precedent waarbij “de straat” eist en regeert? Want voorzover ik weet bezit de zwaar verdeelde Egyptische oppositie geen enkel programma om het land van de economische afgrond te redden waar Egypte onverbiddelijk op afkoerst.

Daarenboven is een stembuszege van de liberale en seculiere partijen bij vervroegde verkiezingen zeer onwaarschijnlijk. Veeleer zullen dat radicale antiwesterse salafistische partijen zijn.

Is ten slotte het Egyptische leger onze laatste hoop die totale chaos en een bloedige burgeroorlog moet voorkomen? Een veeg teken gezien het recente verleden van Egypte. Allerminst een bemoedigend toekomstperspectief voor het land aan de Nijl.