HomeActueelSplitsing banken niet Europees voorschrijven

Splitsing banken niet Europees voorschrijven

Publicatiedatum: 3 jul. 2013

Straatsburg, 3 juli 2013 – Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, geeft geen steun aan een oproep om de banken te splitsen. Het parlementaire rapport stuurt aan op een scheiding van klantgerelateerde krediet- en depositoactiviteiten en risicovolle handels- en beleggingsactiviteiten. Splitsing is echter een omstreden maatregel. Zowel bankiers als centrale bankiers hebben ernstige bedenkingen. Hoe goed zijn beide delen afzonderlijk te financieren bijvoorbeeld? Een dergelijke maatregel voorschrijven op Europees niveau vindt de eurofractie SGP dan ook een stap te ver.

Wel terecht noemt Belder de aandacht die het rapport vraagt voor de cultuur binnen de bankensector. Een verantwoord beloningstelsel moet gericht zijn op financiële stabiliteit op lange termijn en niet op winst op korte termijn. Het culturele en morele aspect omvat volgens de eurofractie SGP het dienen van het klantbelang en de maatschappelijke taak van banken ten aanzien van consumenten, bedrijven en de economie als geheel.