HomeActueelTop is geen antwoord op hoge werkloosheid

Top is geen antwoord op hoge werkloosheid

Publicatiedatum: 2 jul. 2013

Straatsburg, 2 juli 2013 – De Europese Raad van afgelopen donderdag en vrijdag stond goeddeels in het teken van de schrikbarend hoge jeugdwerkloosheid en Europese financiering om de groei te bevorderen. Van dat laatste verwacht Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, niet veel. Hij wijst erop dat de maatregelen uit de lidstaten zelf moeten komen.

Daarom is hij ook blij met de oproep dat de lidstaten met hoge werkloosheid de arbeidsmarkt moeten hervormen. Dit laat onverlet dat de weerbarstige eurocrisis het echte probleem vormt, aldus de eurofractie SGP. De bankenunie vindt zij niet het juiste antwoord. Een wisselkoersmechanisme biedt perspectief op verbetering van de concurrentiekracht. Meer Europa en centralisatie doen dat volgens Belder niet en daarom staat hij afwijzend tegenover een Europese economische regering.

Tevens is er afgelopen week een akkoord gesloten over het meerjarig financieel kader 2014-2020. De eurofractie SGP vindt de stappen op weg naar eigen middelen voor de Europese Unie onwenselijk. Belder onderstreept dat de EU ten dienste staat van de lidstaten en dat moet blijken in de financiering door middel van lidstaatbijdragen.