HomeActueelVerklaring Bas Belder over TTIP

Verklaring Bas Belder over TTIP

Publicatiedatum: 8 jul. 2015

TTIP is een belangrijk verdrag voor de uitbouw van de trans-Atlantische handelsrelaties en daarom steun ik ook de onderhandelingen. Die zijn echter nog lang niet afgerond.  Een faire beoordeling is slechts mogelijk op basis van feiten en het uiteindelijk behaalde onderhandelingsresultaat.

Deze resolutie geeft een belangrijk signaal aan de Europese Commissie over wat het Europees Parlement belangrijk vindt en waar het parlement en burgers zich zorgen over maken. Er zijn duidelijke eisen gesteld. Wij willen geen verlaging van standaarden voor bijvoorbeeld milieu of voedselveiligheid, geen hormoonvlees op de Europese markt, geen chloorkippen en geen genetisch gemodificeerde producten. Eurocommissaris Malmström heeft dit ook reeds herhaaldelijk aan het EP gegarandeerd. Europese regelgeving ter bescherming van burger en milieu zal niet opgeofferd worden voor vrijhandel. Harmonisatie van normen en standaarden zal alleen dan plaats vinden wanneer deze al zeer dicht bij elkaar liggen. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsgordels voor auto's.

Investeringen zijn belangrijk voor onze economie. Het bieden van een goed investeringsklimaat, duidelijke en betrouwbare regelgeving en rechtvaardige  investeringsbescherming is belangrijk. Het parlement heeft een precair compromis bereikt waarin duidelijk wordt gesteld dat investeerders recht hebben op bescherming, maar dat publieke belangen niet mogen worden ondermijnd. De door Malmström voorgestelde hervormingsplannen bieden daarvoor goede aanknopingspunten. Het recht van lidstaten om wetgeving te  ontwikkelen ligt er duidelijk in vastgelegd.  Deze voorstellen moeten in het eindresultaat van de onderhandelingen goed weerspiegeld worden.