HomeActueelVoorstel herziening kieswet van de EU stap in de verkeerde richting!

Voorstel herziening kieswet van de EU stap in de verkeerde richting!

Publicatiedatum: 11 nov. 2015

Woensdag 11 november stemt het Europees Parlement in Brussel over het rapport van Danuta Hübner en Jo Leinen over de herziening van de kieswet van de Europese Unie. De eurofractie CU-SGP zal de resolutie en de wijzigingsvoorstellen van de kieswet verwerpen. De rapporteurs constateren terecht dat de belangstelling van burgers voor Europese kwesties tanende is, maar menen dit te moeten tegengaan door de procedures voor de verkiezingen van het Europees Parlement te uniformeren. Zij tonen hiermee aan niet in staat te zijn om de onvrede over de Europese Instellingen onder de burgers van de lidstaten van de Europese Unie te peilen.

Belder neemt afstand van de uniformeringsdrang die in dit rapport zichtbaar wordt. Hij noemt het onbestaanbaar dat de rapporteurs voorstellen om een kiesdrempel tussen de 3 en 5 procent in te voeren, de kiesgerechtigde leeftijd te harmoniseren en zich te bemoeien met de hoeveelheid mannen en vrouwen op kieslijsten.

Hij keert zich daarnaast tegen het voorstel van de rapporteurs om te komen tot de oprichting van een Europese verkiezingsautoriteit. Deze autoriteit moet zich onder andere bezig houden met regels voor het versturen van verkiezingsmateriaal, termijnen voor de vaststelling van de kieslijsten, bekendmaking van de eerste prognoses van de uitslagen en met het garanderen dat de Europese politieke partijen voor, tijdens en na de verkiezingen even zichtbaar zijn als de nationale partijen. De oprichting van een Europese verkiezingsautoriteit betekent niets anders dan een inperking van de soevereiniteit van de lidstaten.

Het hele rapport ademt de gedachte dat er een Europees electoraat is dat op Europese politieke partijen stemt. Als de rapporteurs – en de europarlementariërs die voor dit rapport stemmen – in deze toon volharden, valt te vrezen dat de betrokkenheid van burgers van de EU-lidstaten voor Europese vraagstukken alleen maar verder zal afnemen.