HomeContactBas Belder

Bas Belder

Europarlementariër

Bas Belder
Bas Belder Europarlementariër bastiaan.belder@ep.europa.eu

Portefeuilles
Vice-voorzitter delegatie voor de betrekkingen met Israel
Lid Commissie Buitenlandse Zaken
Lid delegatie voor de betrekkingen met Iran
Plaatsvervangend lid Commissie Landbouw
Plaatsvervangend lid Commissie Begroting

Belder is gehuwd en vader van drie kinderen.

Drs. B. (Bas) Belder is op 25 oktober 1946 geboren te Ridderkerk.

Na de middelbare school volgde een studie M.O. geschiedenis aan de Nutsacademie in Rotterdam. Vervolgens deed hij kandidaats- en doctoraalexamen geschiedenis aan de RU Utrecht, met als hoofdvak Oost-Europese geschiedenis. Bijvak voor kandidaats- en doctoraal was Chinese geschiedenis.

Gedurende 15 jaar was Belder leraar geschiedenis aan de Chr. Scholengemeenschap Johannes Calvijn in Rotterdam-Zuid. Sinds de zomer van 1984 was hij redacteur buitenland bij het Reformatorisch Dagblad B.V. in Apeldoorn. Aanvankelijk was hij hoofd van deze redactie en vanaf 1 januari 1991 redacteur Midden- en Oost-Europa en Midden-Oosten, alsmede commentator. Journalistiek hoogtepunt: ooggetuige van de omwenteling van 1989 in Midden- en Oost-Europa.

Verder reizen onder meer naar de Chinese Volksrepubliek, Baltische staten, Rusland, Transkaukasus, Israël, Jordanië, Kroatië, Slovenië, Servië, (o.a. Kosovo!), Bosnië-Herzegovina, Albanië en Bulgarije.

Belder is lidmaat van de Nederlands Hervormde Kerk te Apeldoorn. Hij heeft speciale belangstelling voor kerk- en dogmengeschiedenis; de cultuurhistorische driehoeksverhouding christendom-jodendom-islam en de politieke en historische betekenis van literatuur.

Sinds 1999 is Belder lid van het Europees Parlement. Op dit moment is hij lid van de Commissie Buitenlandse Zaken, vice-voorzitter van de delegatie EP-Israël en lid van de delegatie EP-Iran. Tevens is hij plaatsvervangend lid van de landbouwcommissiecommissie en de begrotingscommissie.