U zocht op: EU, dit leverde 268 resultaten op.


Waarheen met Europa...?

Eurofractie SGP / Actueel / 15 jan. 2020 / 44 woorden

...U7fGb_4Hleg Waarheen met de EUropese Unie? Daarover spreken de EU-instellingen de komende twee jaar. Maar er zit een grote constructiefout in deze zogeheten "Conferentie voor de toekomst van EUropa", ...

SGP: EU moet zonnepanelen toestaan tussen uitloop-kippen

Eurofractie SGP / Actueel / 6 jan. 2020 / 33 woorden

... in vrije-uitloopterreinen voor legkippen.  ‘Pluimveehouders die zonnepanelen willen plaatsen in de uitloop, moeten niet tegen verouderde EU-handelsnormen aanlopen’, aldus EUroparleme...

SGP tegen deze Europese Commissie en EU-begroting 2020

Eurofractie SGP / Actueel / 27 nov. 2019 / 59 woorden

De niEUwe EUropese Commissie is te federalistisch. De plannen om de EU nog verder uit te breiden zijn niet zinvol en te duur. De SGP stemde daarom woensdag tegen de niEUwe EUropese Commissie en de EU-...

Europese Rekenkamer uit fundamentele kritiek op EU-steun Griekenland

Eurofractie SGP / Actueel / 16 nov. 2017 / 45 woorden

De EUropese Rekenkamer publiceerde vandaag een kritisch rapport over de EU-stEUn aan Griekenland. De controlEUr constateert dat de staatsschuld tot grote hoogte is gestegen. Veel structurele hervormin...

Voorstel herziening kieswet van de EU stap in de verkeerde richting!

Eurofractie SGP / Actueel / 11 nov. 2015 / 42 woorden

...nen en vrouwen op kieslijsten. Hij keert zich daarnaast tegen het voorstel van de rapportEUrs om te komen tot de oprichting van een EUropese verkiezingsautoriteit. Deze autoriteit moet zich onder ande...

Werkgroep menselijke waardigheid EP opnieuw gelanceerd

Eurofractie SGP / Actueel / 28 okt. 2015 / 43 woorden

Vandaag is in het EUropees Parlement de werkgroep voor menselijke waardigheid opniEUw gelanceerd. Bas Belder, lid EUropees Parlement namens de EUrofractie ChristenUnie-SGP, sprak vanuit zijn protestan...

Opnieuw overleg over Griekenland deze week: update

Eurofractie SGP / Actueel / 3 jun. 2015 / 42 woorden

Er wordt gesproken over een mogelijk eindbod deze week van de geldschieters IMF, EUropese Commissie en EUropese Centrale Bank. De bedoeling is daar vrijdag een akkoord over te vinden. Het voorstel zou...

Improve palliative care in EU Member States

Eurofractie SGP / Actueel / 14 nov. 2014 / 38 woorden

...with his Slovakian colleague Branislav Škripek and Leo van Doesburg from the EUropean Christian Political Movement (ECPM). Today’s conference in Brussels aimed at giving impetus to the exchange...

Goeree-Overflakkee in beeld bij Eurofractie ChristenUnie/SGP

Eurofractie SGP / Actueel / 14 mei 2014 / 32 woorden

... ‘Nature Counts’. Het bedrijf toonde zich volgens de afzetorganisatie een koploper op het gebied van het duurzaamheidscriterium gewasbescherming en scoorde daarnaast goed op andere thema’s. Vanzelf...

Belder wil directe opheldering over Palestijns misbruik van EU-gelden

Eurofractie SGP / Actueel / 17 okt. 2013 / 35 woorden

... in een schriftelijke vraag onmiddellijk opheldering te verschaffen over de aanklacht van misbruik van EU-hulpgelden aan Palestijnse zijde gedurende de jaren 2008-2012. Voor deze aanklacht beriep de B...