1 december 2021

Aalscholvers te goed beschermd

Aalscholvers nemen sterk toe in de EU: ze eten zoveel vis dat het een probleem wordt voor de vis en visserij. Europarlementrslid Bert-Jan Ruissen (SGP) pleit voor een iets minder strenge beschermde status voor de aalscholvers.

"Het heeft geen zin als we de vissers aan de kant houden om vis te beschermen, terwijl aalscholvers er alsnog met de vis vandoor gaan", zegt Ruissen.

De vogels eten gemiddeld 450 gram vis per dag. De Nederlandse populatie is sinds de jaren zeventig vertienvoudigd en verorbert naar schatting 3,3 miljoen kilo vis per jaar (met name in het IJsselmeer).

Aalscholvers zijn echter Europees beschermd, omdat ze voorheen zeldzaam waren. Ze mogen daardoor alleen bejaagd worden als de Europese Commissie een EU-land een ontheffing verleent.

Ruissen en andere Europarlementsleden bespraken de situatie met de Europese Commissie. Die laatste erkent de problemen door de toegenomen aalscholvers, maar ziet geen reden om de beschermde status te verlagen. Ieder land kan (onder zware voorwaarden) zelf ontheffingen aanvragen  omn de aalscholverstand te beheren. Ruissen vindt dat Nederland goed moet kijken naar de mogelijkheid voor beheer.