19 april 2021

Aanlandplicht visserij evalueren

Brussel moet de omstreden aanlandplicht in de visserij volgend jaar gaan evalueren. Mede op voorstel van Bert-Jan Ruissen (SGP) heeft de Europarlementscommissie Visserij maandag ingestemd met een oproep daartoe. 

"Een goed besluit", vindt Ruissen. "Wat ons betreft gaat deze onwerkbare aanlandplicht snel van tafel".

De Europese Unie verplicht bepaalde vissers om geen ondermaatse vis en bijvangst meer (levend) terug in zee te gooien. De vissers moeten daardoor ook onverkoopbare vis aan land brengen. Voor vissers is dit frustrerend: ze menen dat hierdoor een deel van de jonge generaties vis onnodig verloren gaat. Tegen de maatregel is daarom al langer protest.

Natuuractivisten menen juist dat met cameratoezicht de aanlandplicht beter gecontroleerd moet worden.

Het Europees Parlement stemt binnenkort plenair over de oproep tot evaluatie van de aanlandplicht.