14 september 2022

SGP: abortus mag geen mensenrecht worden

 

Abortus mag geen mensenrecht worden, zei Bert-Jan Ruissen (SGP) woensdag in het Europees Parlement tijdens een debat over mensenrechten.

Mensenrechten zijn gebaseerd op de kernthema’s als menselijke waardigheid en gelijke kansen. "Maar ik vraag u: wat is er waardig aan het beëindigen van ongeboren leven. En waar ziet u de gelijke kansen als in het ene ziekenhuis gevochten wordt voor het leven van een te vroeggeboren baby en in een kliniek een paar straten verderop een kindje wordt geaborteerd?

Ruissen merkt dat het gesprek over mensenrechten steeds meer versmald tot “ik, ik en ik”. “Men zegt dan bijvoorbeeld: Ik bepaal bijvoorbeeld zelf of ik een zwangerschap afbreek. Niemand, maar dan ook niemand, mag mij in die vrijheid beknotten. De overheid moet die individuele vrijheid maximaal beschermen”.

"Ondertussen vergeten we dat we mensen zijn met een opdracht. Geschapen om te zorgen voor de ander", zei Ruissen tegen de leden van het Europees Parlement. "Maar we zijn hard op weg het zelfbeschikkingsrecht boven alles te verheffen ten koste van de meest kwetsbaren. En dat is een eng glibberig pad."