2 juni 2023

Abraham Akkoorden Netwerk start in Europarlement

Mede op initiatief van de SGP is donderdag een Abraham Akkoorden Netwerk van start gegaan in het Europees Parlement. Doel is om meer steun en waardering te creëren voor deze vredesakkoorden tussen Israël en omringende landen.

Deze baanbrekende akkoorden krijgen tot dusver te weinig aandacht en waardering van de EU. De overeenkomsten blijken echter een belangrijke sleutel naar vrede in het Midden-Oosten en brengen de landen echt dichter bij elkaar, vindt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP). Hij is tot vicevoorzitter van dit netwerk gekozen.

Het netwerk is donderdag actief geworden, nadat voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement haar toestemming voor dit netwerk bekendmaakte in een toespraak ter viering van 75 jaar Israël.

Vrede

De Europese Unie zelf is de vrucht van een vredesproces, tussen rivaliserende landen op ons continent. Daarom verdient een initiatief voor vrede in het Midden-Oosten de steun van de EU, stellen de initiatiefnemers.

Het netwerk hoopt snel bijeenkomsten te beleggen over de Abraham Akkoorden, die sinds 2020 worden gesloten.