23 mei 2023

Grote bezwaren tegen EU-plan Natuurherstel

Het EU-wetsvoorstel van commissaris Frans Timmermans over Natuurherstel stuit op grote bezwaren. Een meerderheid van de Europarlementscommissie landbouw stemde dinsdag in met een oproep het hele plan te verwerpen. De oproep kwam onder anderen van Bert-Jan Ruissen (SGP).

“We zijn best voor vergroening, maar niet voor dit voorstel”, zei Ruissen. “Dit zou Nederland nog veel verder op slot zetten dan de stikstofcrisis. De geplande maatregelen zijn te eenzijdig en geven de Europese Commissie te veel macht”.

Het voorstel bepaalt dat boeren 10% van hun grond moeten afstaan voor natuur. Ook moeten EU-landen dier- en plantensoorten herstellen die er tot 70 jaar geleden leefden en ook buiten Natura2000 gebieden mag de natuur niet verslechteren.

Zorg

Ruissen: “Onze grootste zorg is dat landen weten nooit tevoren wanneer de maatregelen voldoende zijn. Ze moeten plannen indienen, maar onduidelijk is wanneer de Europese Commissie daarmee tevreden is.”

EU-commissaris Frans Timmermans vroeg de Europarlementscommissie Landbouw maandag nog om zijn zeer ingrijpende wetsvoorstel ‘Natuurherstel’ niet te verwerpen. Veel Europarlementsleden vonden dat Timmermans daarmee te laat kwam, op minder dan 24 uur voor de stemming.

Visserij 

Een soortgelijke stemming over een voorstel verwerping te adviseren volgt woensdag in de Europarlementscommissie voor Visserij. Ruissen verwacht ook daar een meerderheid voor verwerping.

Uiteindelijk is het aan de Europarlementscommissie voor Milieu om het parlementsvoorstel te formuleren voor de plenaire stemming. De plenaire stemming wordt verwacht in de sessie in juli.