12 september 2023

SGP: daden nodig tegen antisemitisme

"We moeten krachtig weerstand blijven bieden tegen antisemitisme. Binnen Europa doet de Europese Commissie dat met een actieplan en speciale coördinator, waarvoor mijn waardering. Maar buiten Europa laat de Commissie grote steken vallen", stelde Bert-Jan Ruissen (SGP) dinsdag in het Europees Parlement.

Ruissen wijst erop dat de Europese Commissie de Palestijnse president Abbas gewoon ongestraft begrip laat tonen voor de holocaust. "De externe dienst neemt er weliswaar in voorzichtige bewoordingen afstand van, maar daar blijft het dan ook bij", zei het SGP-Europarlementslid.

"Eenzelfde houding zien we rond Jodenhaat in Palestijnse schoolboeken die de EU betaalt: wel mooie woorden van de Europese Commissie, maar geen daden."

Ruissen riep de Europese Commissie op: "Waarom zegt u niet gewoon tegen Abbas: zolang u uw woorden niet terugneemt en de schoolboeken niet opschoont, stoppen wij met onze donaties?"

Geloofwaardig

"Wie geloofwaardig wil zijn in de strijd tegen antisemitisme, laat het niet alleen bij woorden", besloot Ruissen zijn bijdrage in het debat hierover in het Europees Parlement.