10 maart 2022

Stop afbraak kerken in Armenië

Armenië riep als eerste land ter wereld het christendom uit tot nationale religie. Vele duizenden historische locaties, ook in regio Nagorno-Karabach, herinneren hieraan. Maar het langlopende conflict met Azerbeidzjan bedreigt dit culturele en religieuze erfgoed nu enorm.

"Vele monumenten zijn inmiddels beschadigd of verwoest", zei Bert-Jan Ruissen (SGP) donderdag in het Europees Parlement. "Armeense sporen worden uitgewist door ‘albanisering’ van het cultureel erfgoed: een regelrechte poging tot geschiedvervalsing! "
Met een gezamenlijke resolutie gaven Europarlementsleden een duidelijk statement af in het Europees Parlement:
1) de EU moet Azerbeidzjan streng aanspreken op de systematische vernietiging van het cultureel erfgoed;
2) een onafhankelijke fact-finding missie is nodig om ter plaatse de schade te inventariseren;
3) in onze nabuurschapsrelaties met Azerbaijan moet het onderwerp een prominente plek krijgen.
Ruissen: "De afbraak van het cultureel en religieus erfgoed in Nagorno-Karabach moet stoppen!"