4 oktober 2022

Beheer van aalscholvers nodig

Aalscholvers zijn inmiddels zo talrijk geworden dat preventieve maatregelen nodig zijn. Het Europees Parlement heeft daartoe dinsdag opgeroepen, met steun van de SGP.

Aalscholvers genieten nu strikte Europese bescherming. "Maar de soort is al lang niet meer bedreigd. Beheer van aalscholvers is erg nodig, gezien de grote overlast in vele landen doordat ze erg veel vis eten", aldus Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP).

Veertien van de 27 EU-landen hebben nu ontheffingen van de EU om de vogel te beheren, vooral door eieren weg te nemen uit nesten. Het Europees Parlement vraagt de Europese Commissie ook om duidelijker voorwaarden voor de aanvraag van de ontheffing voor beheer.

Status 

Bovendien wil het parlement dat Brussel beoordeelt of de beschermde status van de aalscholver herzien moet worden. De SGP bepleit al langer om de EU-lijst met beschermde diersoorten eens tegen het licht te houden: veel soorten zijn al fors hersteld, onder meer ook de wolf.

Ruissen: "Het moet duidelijk worden wanneer een diersoort niet langer bedreigd is. Erg vreemd dat daar nu geen doelen of streefcijfers voor zijn, wat nogal een maas in de EU-wetgeving is."