6 juli 2021

Opheffen vetorecht onwettig, onnodig en ongewenst

 

De SGP vindt het goed dat EU-landen samenwerken tegen schendingen van mensenrechten wereldwijd. "Of het nu gaat om geloofsvervolging, moderne slavernij, of uitholling van de democratie. Wij kunnen en mogen niet wegkijken! De nieuwe Magnitsky-wet is wat dat betreft een belangrijke aanvulling in onze gereedschapskist. Dankzij die wet kunnen we betrokken personen en bedrijven sancties opleggen", zei Bert-Jan Ruissen in debat in het Europees Parlement.

In tegenstelling tot veel Europarlementsleden, vindt de SGP het niet de juiste weg dat Nederland of andere EU-landen daarbij hun vetorecht zouden moeten opgeven.

"We mogen de eis van unanimiteit niet laten vallen", zei Bert-Jan Ruissen. Opheffen van de vetorechten noemde hij onwettig, onnodig en ongewenst.

Ruissen: "Het EU-verdrag geeft die ruimte niet. Het is bovendien helemaal niet nodig. Ook met consensus lukte het de EU om sancties in te stellen tegen bedrijven en personen in landen als Rusland, Belarus of China. 

"Opheffing van unanimiteit is bovenal zeer ongewenst. Dan gaan grote lidstaten de dienst uitmaken en staan kleine lidstaten buiten spel. Daarvoor is buitenlands beleid te belangrijk. Consensus zorgt voor draagvlak. En juist dat draagvlak is cruciaal om het EU-beleid een krachtig instrument te laten zijn!"