16 februari 2017

Belder legt vinger bij hoge jeugdwerkloosheid Bosnië-Herzegovina

De debatbijdrage van Bas Belder, die schaduwrapporteur was op dit jaarlijkse EP-rapport over Bosnië-Herzegovina.

MdV,

Toen ik in de vroege jaren zestig geschiedenis studeerde, vrolijkte een buurman mij op met de voorspelling dat ik “voor werkloze” studeerde. Geen baan in de toekomst.

Gelukkig voor mij kwam dit sombere scenario niet uit. Integendeel! Nog voor mijn afstuderen stond ik voor de klas op een middelbare school.

Hoe anders, hoe ontmoedigend ogen echter de toekomstperspectieven voor jonge mensen in Bosnië-Herzegowina. De harde cijfers spreken boekdelen: 67 procent van de jongvolwassenen is werkloos en maar liefst 77 procent van hen zou het land graag willen verlaten, indien mogelijk. Uit beschikbare gegevens blijkt trouwens dat bijna 150.000 jongeren inmiddels metterdaad zijn vertrokken.

Paragraaf 40 van het rapport-Preda is dan ook volkomen terecht gewijd aan het ernstige probleem van de hoge jeugdwerkloosheid in Bosnië-Herzegowina en haar resultante van een eveneens hoge “brain drain”.

Dezer dagen nam ik kennis van het indringende essay van Adna Subasic, studente in Sarajevo: “A Life Dilemma of Young People in Bosnia and Herzegowina: Leave or Stay”. Haar zelfkritische situatieschets vraagt om een werkelijk betrokken antwoord van de verantwoordelijke politici in Bosnië-Herzegowina en de EU!