17 juni 2021

Ruissen in Tweede Kamer: regering te positief over EU

Vandaag was Europarlementariër Bert-Jan Ruissen te gast in de Tweede Kamer. Hij nam daar deel aan het debat over de Staat van de Europese Unie. Lees hier zijn bijdrage aan dat debat.

Voorzitter, dank voor de uitnodiging. Het is mij een eer en een genoegen vandaag deel te kunnen nemen aan het debat over de Staat van de Unie. Over het kabinetsstuk over de Staat van de Unie kan ik kort zijn. Het begint met een enthousiast chapeau en leest vervolgens weg als één grote lofzang op de Europese integratie. Zo kun je dus ook tegen Europa aan kijken. Maar ik hoop toch voorzitter dat u het mij vergunt vanmiddag ook wat kritische noten te kraken. Want een grondige bezinning op de EU is broodnodig. Zowel voor wat betreft de kernwaarden, als de kerntaken en de kwaliteit van de besluiten.

Kernwaarden
Allereerst de kernwaarden. Er wordt in dit verband veel gesproken over de rechtstaat, persvrijheid, rechten van minderheden. Maar ondertussen hoor ik heel weinig over een andere dreiging, die aan de horizon verschijnt. En dat is de dreiging dat de scheiding van kerk en staat in Europa wordt ingewisseld voor een overheersing van de kerk door de staat.

Een Fins christenpoliticus wordt vervolgd omdat ze een Bijbelvers citeerde. Franse gelovigen voelen zich in de hoek gezet vanwege verscherpt overheidstoezicht op religieuze groeperingen. Geen voer voor artikel 7 procedures. Maar misschien toch wel iets om in de Raad eens aan de orde te stellen. Het is belangrijk genoeg. Laten we elkaar scherp houden. De vrijheid om je geloof te belijden is immers één van de kernwaarden waarop de EU is gestoeld.

Kerntaken
Voor wat betreft de kerntaken, zou ik willen meegeven dat we echt kritischer moeten worden op de steeds maar verdergaande overdracht van bevoegdheden. Want het gaat maar door:

  • verdubbeling van de begroting;
  • de oprichting van een gezondheidsunie en de Europese sociale pijler;
  • megaschulden;
  • nieuwe Europese belastingen.

Een herbezinning op de kerntaken van de EU is in dat licht geen overbodige luxe. Dat geldt ook voor de toekomst van euro, die ons meer en meer drijft in de richting van een politieke unie.

Kwaliteit van de besluiten
En dan de kwaliteit van de besluiten. Die is niet altijd om over naar huis te schrijven. Neem nu Farm to Fork en de Biodiversiteitsstrategie. Mededelingen van de Commissie, geen wetgeving dus. Effectbeoordelingen zijn nog niet gedaan of worden niet openbaar gemaakt. Maar vervolgens zie ik dat de streefcijfers uit deze mededelingen breed als uitgangspunt worden genomen, alsof het voor iedereen bindende wetgeving is. Dat is toch onverantwoord. Zo kun je geen beleid maken. Ik reken erop dat Nederland dit spelletje niet mee speelt. Zonder effectbeoordeling, geen wetgeving. Dat moet duidelijk zijn.

En waarom lukt het maar niet om kernenergie op te nemen in de groene taxonomie? Ik hoop echt dat Nederland zich hier sterk voor maakt. En waarom toch wil de Raad de middelen vanuit de Brexit Adjustment Reserve vooral ook kunnen inzetten om overheidsuitgaven mee te kunnen financieren? Ik hoop toch echt dat Nederland deze middelen vooral gebruikt om de ondernemers, vissers bijvoorbeeld, te compenseren en niet het geld te stoppen in het afdekken van extra kosten voor de douane.

Kortom voorzitter: ik zie - laat ik me diplomatiek uitdrukken - nog wel wat ruimte voor verbetering. Zowel voor wat betreft de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt. Maar zeker voor wat betreft het functioneren van de EU. Laten we ervoor zorgen dat subsidiariteit en proportionaliteit geen lege begrippen blijven.

Ook SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop sprak tijdens dit debat. Zijn bijdrage is hier te lezen.