24 februari 2018

Bestrijding antisemitisme is verantwoordelijkheid van de hele samenleving

'Het is de hoogste tijd om het tij te keren'. Met deze woorden opende Bas Belder, europarlementarier ChristenUnie-SGP, vrijdag het symposium over antisemitisme dat hij namens de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers organiseerde in Amsterdam. 

In de prachtig gerenoveerde Uilenburgersjoel duidde Opperrabbijn Jacobs de wortel van antisemitisme als 'een strijd tegen het Joods getuigenis over de Eeuwige', en riep hij de ruim 100 aanwezigen op om te bidden en in het geweer te komen tegen het oprukkend antisemitisme. 

Ds. K. Kant benadrukte dat anti-Judaïsme, antisemitisme en antizionisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: ‘antizionisme is slechts oude wijn in nieuwe zakken’. Ook Dr. Bart Wallet legde de vinger bij de 'flexibiliteit' van antisemitisme om zich steeds in nieuwe vormen voor te doen; de lijnen daarvan zijn in de geschiedenis te zien.

Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israelitisch Weekblad, hekelde de weigering van officiële instanties om het antisemitisch karakter van geweldsincidenten te erkennen. 'Dát is bedreigend'. 

'Het zou Nederland sieren als ze de internationale werkdefinitie van antisemitisme nationaal overneemt en implementeert', besloot Belder met een oproep aan politiek Den Haag voor een concrete eerste stap ter bestrijding van antisemitisme.