10 december 2021

Oproep: terug naar Bijbelse waarden in EU-politiek

‘Brussel’ drijft weg van christelijke waarden. De Europese Commissie wil woorden als Kerstmis uit de communicatie verbannen en dringt het abortusrecht op aan landen. Daarvoor waarschuwt de SGP. 

"De EU verruilt solidariteit en menselijke waardigheid voor individualistische waarden als zelfbeschikking", concludeerde Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) vrijdag bij de conferentie “Bijbelse waarden in Europese politiek”, in kasteel De Vanenburg in Putten.

“De EU noemt zich een waardengemeenschap, maar welke waarden?”, zei Ruissen. Hij wees concreet op de recente interne richtlijn (inmiddels teruggetrokken) van de Europese Commissie om woorden als Kerstmis uit de communicatie te verbannen.

“Ook treuzelt de Commissie feitelijk al ruim 2 jaar met de herbenoeming van de EU-gezant voor geloofsvrijheid. De EU probeert het recht op abortus in Afrikaanse landen af te dwingen in een handelsakkoord. En zo zijn er talloze voorbeelden die tonen dat de EU zich niet meer laat leiden door christelijke waarden ”.

Christelijke waarden

De SGP bepleit dat de EU terugkeert naar christelijke waarden: dat is beter voor de EU, de landen en de inwoners. “We moeten terug naar een Europese gemeenschap, met christelijke waarden zoals respect, bescheidenheid en gemeenschapszin. Waar ook begrip en ruimte is voor landen en bewoners met een christelijk beleid.”

Het nieuwe onbescheiden en individualistische Brussel roept weerstand op, merkt Ruissen. “Spanningen ondermijnen de vreedzame samenwerking. Dat lijkt me niet bedoeld, niet zinvol en niet gewenst.”

Menselijke waardigheid 

Vooral het begrip ‘menselijke waardigheid’ ontwikkelde nogal in Europa. Op verzoek van Bert-Jan Ruissen schreef auteur Harm-Jan Rouwendal hierover het boekje "Europa, terug naar de wortels". Het eerste exemplaar van dit boekje wordt vrijdag aangeboden aan SGP-fractieleider Kees van der Staaij.