7 juni 2021

SGP: balans nodig tussen ecologie en economie

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een oproep om de landbouw en visserij aan banden te leggen, ten behoeve van de biodiversiteit. De SGP kon hiermee niet instemmen.
"Wie spreekt over biodiversiteit, spreekt over Gods schepping waar we allen zorg voor hebben te dragen. Toch kan ik vandaag in het Europees Parlement de resolutie over biodiversiteit onmogelijk steunen", sprak Bert-Jan Ruissen maandag namens de SGP in het Europees Parlement.
Ruissen noemde als redenen:
1 - omdat de resolutie de zeer ambitieuze doelen van de Europese Commissie kritiekloos overneemt, hoewel de Commissie ons nog geen enkele effectbeoordeling heeft laten zien, om onduidelijke redenen;
2 - omdat een Amerikaanse studie toont dat de Biodiversiteitsstrategie (in combinatie met Farm to Fork strategie) - leidt tot een fors lagere voedselproductie en hogere consumentenprijzen;
3 - omdat de bodemberoerende visserij in deze resolutie zeer onterecht aan de schandpaal wordt genageld. De praktijk laat zien dat duurzame visserij en bodemberoering wel degelijk samen kunnen gaan.
"Verantwoord rentmeesterschap is een kwestie van zoeken naar
het juiste evenwicht tussen economie en ecologie. En juist dat ontbreekt in de resolutie."