26 januari 2017

Christelijk onderwijs en gender

Christelijke scholen in de EU-lidstaten doen er verstandig aan zich goed voor te bereiden op vragen rond de gender-agenda ten aanzien van geslacht en de zogenoemde seksuele oriëntatie. Gisteren verdiepten onderwijsorganisaties, onder het voorzitterschap van de VGS, zich hierin op een conferentie in Brussel die werd gefaciliteerd door Bas Belder, lid Europees Parlement namens de eurofractie ChristenUnie-SGP.

Marguerite Peeters en Adina Portaru, experts in gender-ideologie, spraken over de historische achtergrond en de juridische consequenties ervan voor scholen. Belangrijke punten zijn het gefundeerd vastleggen van de levensbeschouwelijke uitgangspunten, onder andere ten aanzien van huwelijk, gezin en seksualiteit, en wat er praktisch van leerlingen en leraren mag worden verwacht.

De deelnemers uit negen lidstaten wisselden tevens ervaringen uit met de vrijheid van onderwijs in hun lidstaten. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop Zweden omgaat met de mogelijke inperking van christelijk onderwijs als reactie op de vrees voor salafistisch gedachtegoed op een aantal Islamitische scholen.