14 juli 2021

SGP hekelt Brusselse CO2-plannen

"Te veel, te snel en te veel wensdenken", zo oordeelt Europees Parlementslid Bert-Jan Ruissen over de grote stapel CO2-voorstellen die EU-commissaris Frans Timmermans en zijn collega's vandaag presenteerden. "Het is prima om een sprong te maken, maar niet zo ver dat we onze enkels breken."

Energie, productie, import èn vervoer worden flink duurder door de voorstellen voor 55% lagere CO2-uitstoot al in 2030. "Kunnen burgers en bedrijven dit wel opbrengen? Of geldt voor hen: groen doen, maar rood staan?", zegt Ruissen.

De SGP mist een overkoepelende studie naar kosten en baten. "Het is goed om het klimaat te helpen, maar niet ten koste van alles. Het klimaat is ook niet geholpen als wij hier groen op een houtje bijten, terwijl VS en China kolencentrales bijbouwen."

Ruissen zet vraagtekens bij het zeer omvangrijke systeem dat de EU wil optuigen voor de grensheffing op CO2-gerelateerde goederen: "We hebben alle sympathie voor het idee om onze producenten te beschermen tegen ongelijke concurrentie met een hoge footprint. Maar het hele concept roept nog veel vragen op. Past het wel binnen de WTO-regels en hoe voorkomen we dat het een enorm administratief gedrocht wordt?"

Meer tijd 

"De EU doet er beter aan wat meer tijd te nemen voor het halen van de doelen", zegt Ruissen. "Wat nu op tafel ligt is doorspekt van wensdenken en houdt onvoldoende rekening met wat mogelijk is in de praktijk".

Het wensdenken blijkt onder meer bij elektrische auto's en hernieuwbare energie: hebben we wel voldoende betaalbare grondstoffen voor zoveel accu's nadat we de fossiele brandstoffen verbannen? Waar komt eigenlijk de energie vandaan als er onvoldoende zon en wind is, zoals op een windstille winteravond?

Kernenergie

In de plannen mist de SGP daarbij aandacht voor kernenergie. Deze stabiele bron van CO2-vrije stroom schittert door afwezigheid in de CO2-plannen, ondanks meerdere EU-adviezen om daarmee toch aan de slag te gaan.

 Het wensdenken komt ook naar voren in de 200.000 nieuwe banen die voorzitter Ursula von der Leyen voorspiegelde door deze plannen. Dit aantal is niet onderbouwd en kan mogelijk worden overschaduwd door banenverlies elders.

Klimaatfonds

De SGP heeft grote twijfels over een nieuw Europees klimaatfonds met vele miljarden euro's per jaar. "Dit fonds leidt alleen maar weer tot rondpompen van geld", zegt Ruissen. "Timmermans schiet weer in dezelfde reflex: we hebben een probleem 'dreigende energiearmoede', dus we creëren weer een pot met EU-geld. Mijn oproep is: zorg voor werkbare maatregelen, zodat je energiearmoede voorkomt, in plaats van weer een nieuw EU-fonds op te richten."

(foto persdienst Europese Commissie)