7 maart 2022

Studie: coronapas zorgde niet voor beloofde eenheid

De coronapas is erg verschillend toegepast in EU-landen, soms ook voor veel andere doelen dan vrij verkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van de studiedienst van het Europees Parlement op verzoek van Bert-Jan Ruissen (SGP).

"De coronapas zorgde niet voor beloofde Europese eenheid. Het had amper meerwaarde", vindt Bert-Jan Ruissen."De QR-code creëerde vooral een schijnveiligheid. Gevaccineerden bleken het virus ook gewoon te kunnen verspreiden”.

De coronasituatie verschilde zo sterk van land tot land, dat de toepassing ook sterk verschilde. "De pas zorgde dus vooral voor tweedeling en tweespalt in de samenleving. Door de wijze waarop er invulling aan de pas werd gegeven, is er in diverse landen sprake van vaccinatiedrang. In sommige landen geldt zelfs een vaccinatieplicht".

De uitkomst van dit onderzoek is voor SGP in het Europees Parlement een extra argument om niet in te stemmen met de geplande verlenging van de coronapas-regels met een jaar in de EU. "Ik roep het Europees Parlement op om de pas niet meer te verlengen, want nut en noodzaak blijken afwezig", aldus Ruissen.

Het rapport van de studiedienst EPRS van het Europees Parlement toont onder meer: 

- Niet alle landen accepteerden de 3 types van het coronacertificaat: vaccinatie, test en herstel;

- Portugal: Coronacertificaat alleen nodig voor toegang tot ziekenhuizen en bejaardentehuizen

- De voorwaarden voor de coronapas in gebedshuizen verschilt van land tot land                                   

- In Frankrijk geldt testen niet als optie. Gaat dus tegen de geest van de Europese Verordening in.

- Landen gebruiken het coronacertificaat om mensen te motiveren zich te laten vaccineren, stelt de studie. Zo heeft Oostenrijk een vaccinatieverplichting. De effecten zijn wisselend: in Frankrijk had per 22 februari dit jaar 94,7 % van de volwassenen minstens een dosis. Maar bijvoorbeeld in Bulgarije heeft dat mensen nauwelijks gemotiveerd tot vaccinatie.

- Niet iedere lidstaat respecteert de Europese eis dat een herstelbewijs 180 dagen geldig is.

Hier een link naar het rapport zelf:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729275/EPRS_BRI(2022)729275_EN.pdf.