21 april 2022

EU laat boeren opdraaien voor eigen hulp

De boeren kregen 500 miljoen euro EU-hulp toegezegd wegens de Oekraïne-crisis. De SGP vindt het onterecht dat boeren zelf moeten opdraaien voor 350 miljoen euro van dit bedrag.

Het merendeel van het crisisgeld voor de boeren komt uit een crisisfonds. Maar dat wordt gevuld door een korting op de directe betalingen van de landbouwsubsidie.

"Dus zijn het feitelijk de akkerbouwers en melkveebedrijven die deze steun betalen, terwijl die al kampen met hoge prijzen voor kunstmest en voer!", zegt SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen. "Duidelijk een geval van sigaar-uit-eigen-doos, helaas".

Ruissen vraagt de Europese Commissie om het geld elders te vinden in de EU-begroting. Die ruimte is er ook, antwoordde een ambtenaar van de Europese Commissie in de Europarlementscommissie voor Landbouw.
"De rekening van de landbouwhulp mag niet naar de boeren zelf", zegt Ruissen. "De EU moet op zoek naar een 'begrotingspost elders'. Het geld is er, nu nog de politieke wil."