17 mei 2017

Destabilisering in Syrië

Bijdrage van Bas Belder aan het debat over de situatie in Syrië.

"“De-escalatiezones” op het Syrische slagveld. Ziehier een vrij onscherpe afspraak tussen Rusland, Iran en Turkije van begin deze maand.

En passant poogt president Putin zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump over te halen tot een verdeling van invloedssferen in Syrië. Over de EU, laat staan een EU-strategie inzake Syrië, geen woord...

Dat brengt mij tot de vraag: was de EU niet voor het Astana-overleg uitgenodigd en was er geen vooroverleg met deelnemer en kandidaat-lidstaat Turkije?

Wie intussen serieus kennis neemt van de feiten op de grond, ziet in plaats van de-escalatie een nog hoger oplaaien van de strijd. Vooral de beoogde de-escalatiezones in het zuidwesten en zuiden van Syrië, met een voorziene Iraanse militaire presentie, verhevigen het geweld. Zij negeren bovenal finaal Israëlische en Jordaanse veiligheidsbelangen. Hoe zwaar wegen die trouwens voor de EU?

Graag verneem ik hoe de EU haar toenaderingsbeleid tot Iran denkt te kunnen combineren met Teherans destabiliserende machtspolitiek in de regio. Nog een laatste vraag: Hoe beoordeelt de EU de directe bewapening van de Syrische Koerden?"