5 juli 2017

Dialoog EU-Cuba moet vrijheidsbeperkingen dissidenten en kerken aan de orde stellen

Het Europees Parlement (EP) debatteerde dinsdagavond over Cuba, in het licht van de ratificatie door het EP van de Politieke Dialoog en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Cuba. Bas Belder wees in zijn bijdrage op de vrijheidsbeperkingen van dissidenten en kerken in het land.

"De Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale Verzoening meldde in januari 478, in februari 482, maart 432, april 475 en in mei 373 politiek gemotiveerde en arbitraire aanhoudingen.

Veelzeggend genoeg klonken er van EU-zijde geen publieke protesten tegen deze vrijheidsbeperkingen. Een Europese veroordeling van het Castro-regime zou op basis van deze feiten passend, noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn geweest. Door haar zwijgen legitimeert de EU de vrijheidsbeperking van Cubaanse burgers/dissidenten. Dat kan toch geenszins het doel zijn van de beoogde politieke dialoog tussen Brussel en Havana?!
Van groot belang vind ik ook de dominante invloed van het Cubaanse leger op ’s lands economie. Graag verneem ik hoe de EU met dit evidente gegeven omgaat in de relaties met Cuba.

Tot slot vraag ik uw steun, collega’s, voor mijn amendement dat oproept de Cubaanse kerken de volle vrijheid te geven om sociale en economische hulp te bieden aan alle noodlijdende burgers en daartoe zelf ook hulp te ontvangen uit Europa en elders ter wereld. Wie kan nu tegen deze volop humanitaire handreiking zijn?! "