14 februari 2022

Dierenwelzijn al in Bijbel

"In de Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld, kom je verrassende voorschriften tegen over dierenwelzijn. Zo mocht een boer vroeger in Israël een os tijdens het dorsen niet muilkorven, zodat het dier tijdens het werken ook af en toe een hapje kon eten", vertelde Bert-Jan Ruissen (SGP) maandag in het Europees Parlement.

De opdracht om goed te zorgen voor onze dieren, is dus van alle tijden. Iedere tijd kent daarbij wel z’n eigen uitdagingen. "Wat nu belangrijk is, is zorgdragen voor een gelijk speelveld voor boeren in de verscheidene landen", aldus Ruissen.

"Laten we daarom stoppen met het importeren van producten die niet aan onze dierenwelzijn standaarden voldoen. Maar ook zorgen voor een eerlijke prijs. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de retail en de consument. En niet in het minst: laten we samen met de sector blijven werken aan nieuwe concepten, zonder daarbij de toevlucht te nemen tot onwerkbare regels."

Waarna Ruissen concludeerde: "En misschien moeten we toch wat vaker in de Bijbel lezen. Zelfs over dierenwelzijn staan daar hele mooie dingen in."