7 december 2023

Dikke onvoldoende voor EU-plan visserij

De Europarlementscommissie Visserij gaf donderdagochtend een dikke onvoldoende voor het Mariene Actieplan van de Europese Commissie. In dat actieplan staat dat de EU-landen in 2030 alle bodemberoerende visserij moeten verbieden in natuurgebieden. Dit is van groot belang voor de Nederlandse visserij op garnalen en platvis zoals tong en schol.

"Deze tik op de vingers voor de Europese Commissie is zeer terecht. De aangekondigde verboden zijn disproportioneel en veel te algemeen", zegt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) die had meegeschreven aan het rapport. "Beschermde natuurgebieden kunnen erg van elkaar verschillen en kunnen in veel gevallen prima samengaan met bodemberoerende visserij."

Overleg

Ruissen hekelt ook de procedure. Het actieplan is afgekondigd zonder juridische basis en zonder overleg met vissers over de gevolgen. "De Commissie moet ook oog hebben voor de sociaaleconomische gevolgen".

Bert-Jan Ruissen: "Als SGP willen we geen verbod op bodemberoerende visserij. Daarom moet de Europese Commissie dit actieplan intrekken. Laten we onze vissers koesteren en perspectief geven in plaats van legitieme vismethodes te verbieden!"

De parlementscommissie stemde donderdag in ruime meerderheid (20 voor, 4 tegen) voor een zeer kritisch rapport over het actieplan.

 Half januari stemt het voltallige Europees Parlement over het onderwerp.