27 oktober 2020

Dringen op de Noordzee

 

Het wordt dringen op de Noordzee, door de komst van vele windmolens en natuurgebieden. Voor vissers is steeds minder plaats. "Ik word hier niet vrolijk van", zei Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) dinsdag in het Europees Parlement bij overleg over een onderzoeksrapport. 

De nieuwe windmolenparken nemen veel plaats in beslag. Er zijn veel plannen voor nog meer windmolens. "De studie sterkt mij in mijn overtuiging dat we niet alleen moet inzetten op windenergie, maar zeker ook op andere vormen van duurzame energie zoals kernenergie", aldus Ruissen. "Het Europarlement wil nog veel meer hernieuwbare energie. Dat past niet allemaal op zee, maar we moeten op het land ook grond overhouden voor voedselproductie."

In de studie wordt gepleit voor meervoudig gebruik van de ruimte. Ruissen noemde dat een interessante gedachte, maar was ook sceptisch: "Vissen tussen de windmolens lijkt mij geen sinecure". In het Britse deel van de Noordzee mag het wel, maar de vissers vinden het te gevaarlijk. In plaats van winning van windenergie en visserij te combineren, zou het wat Ruissen betreft veel beter zijn om ruimte te geven voor windmolens in beschermde natuurgebieden. De huidige Natura-2000 wetgeving laat dat niet toe, maar wat de SGP betreft moet de regelgeving hierop worden aangepast. 

De SGP-vertegenwoordiger noemde het zorgelijk dat de ecologische effecten van de windmolens nog steeds niet goed zijn onderzocht: "Welk effect is er op de visstand, op de zeebodem of op waterstromingen? Daar kunnen we niet op blijven wachten."

Een topambtenaar van de Europese commissie erkende dat vissen tussen de windmolens niet goed mogelijk is. Wel denkt de Commissie aan andere soorten visserij daar, zoals passieve visserij van krabben.

De Europese Commissie komt medio november met een zogeheten Mededeling over hernieuwbare energie op zee.