2 december 2016

Een Moldavische medestander van onze wintercampagne

Valeriu Ghiletchi, politicus en predikant in Moldavië. Een voorvechter van christelijke principes in eigen land én Europa. Wat zou deze collega-parlementariër eigenlijk vinden van onze wintercampagne? En ja, wie kun je deze vraag beter voorleggen dan aan een “ervaringsdeskundige” als Ghiletchi.

Maandag 28 november belde ik Valeriu in zijn woonplaats Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Spontaan zegde hij toe mijn vragen per omgaande mail te beantwoorden. Een dag later verzond ik zes vragen en weer een dag later (woensdag 30 november) las ik geboeid zes uitvoerige, leerzame antwoorden. Over een betrokken politicus gesproken: Valeriu Ghiletchi!

Eén vraag en één antwoord raken direct aan onze wintercampagne. Die kies ik dan ook uit. In mijn vraagstelling formuleerde ik kort en bondig de doelstellingen van onze wintercampagne voor Moldavië: arme kinderen/gezinnen bijstaan met dagelijkse levensbehoeften, goed onderwijs en begeleiding en, vooral niet te vergeten, met een veilige omgeving. Valeriu, is dat vanuit jouw positie als parlementslid en dominee, de juiste, urgente aanpak?

Ik kreeg een schitterend antwoord. Lees maar mee: “Toen Jezus naar Nazareth kwam, ging Hij naar de synagoge en las de volgende tekstwoorden: “De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren.”

“Het is de missie van elke christen, of die nu politicus, predikant, dokter of leraar is, om degenen die om ons heen zijn te dienen en het goede nieuws van heil te brengen.”

Valeriu sloot af met een prachtige, bemoedigende volzin: “Ik ben bereid om elk project te steunen van de Nederlandse christelijke hulporganisatie Kom over en help waarbij Christus centraal staat.” Als ambassadeur van onze wintercampagne kan ik mij geen betere Moldavische medestander dan Valeriu Ghiletchi meer wensen! “In mijn activiteiten als parlementariër vecht ik altijd voor wetgeving die onze gezinnen beschermt, die de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen verhoogt en die het dagelijks leven van de meest behoeftigen verbetert.”

Bas Belder

Ambassadeur wintercampagne Kom Over En Help