20 januari 2017

Eenheid in verscheidenheid loopt ernstig gevaar in Indonesië

Eenheid in Verscheidenheid. Het nationale motto van Indonesië. Tolerantie tussen alle groepen, culturen en religies. Nog zeer recent (eind vorig jaar) legden de Indonesische president, vooraanstaande godsdienstige leiders, de culturele elite en ook de drie kandidaten voor het gouverneurschap van Jakarta zich in een oorkonde plechtig en publiekelijk op dit nationale principe vast: Eenheid in Verscheidenheid.

Het is de grote verantwoordelijkheid van de Europese Unie om de ondertekenaars en alle andere Indonesische gezagsdragers in het kader van de onderlinge betrekkingen daarop krachtig en vasthoudend aan te spreken. Want zelfs zeer bedachtzame kringen in de archipel vrezen ernstig dat de nationale slinger zich beweegt naar islamitisch fundamentalisme/radicalisme.

Treurige illustratie daarvan is het proces tegen de huidige gouverneur van Jakarta. Diens christelijke en Chinese achtergrond zijn de evidente motieven van de aanklagers. Al op de eerste dag van de rechtszaak tegen Ahok intimideerden zijn islamistische opponenten de rechters. Het tegendeel van Eenheid in Verscheidenheid.

Als bij een kerkelijke kerstviering in 2016 twee volle bussen met leden van de mobiele brigade de veiligheid van christenen moeten waarborgen, weerspreekt ook dat Eenheid in Verscheidenheid.

Vandaag de dag spelen politieke, commerciële en militaire krachten in Indonesië een levensgevaarlijk spel met fundamentalistische bewegingen als het Front van de Verdedigers van de Islam.

Inderdaad, de noodklok luidt: Eenheid in Verscheidenheid loopt ernstig gevaar in Indonesië. En wij luiden mee om het fundamentalistische tij te keren!