12 december 2017

Eenvoudiger landbouwbeleid vanaf januari 2018

Het Europees Parlement stemde vandaag in met het pakket voor vereenvoudiging van het landbouwbeleid per 1 januari 2018. 'Een goede stap naar werkbaarder beleid', aldus Bas Belder (ChristenUnie-SGP). Belder's voorstellen voor jonge boeren en de erkenning van spelt als apart gewas staan in de tekst. Een ruime meerderheid van 503 EP-leden stemde voor het pakket.

'Op het boerenerf kan dit precies het verschil maken', reageert Belder, daarbij onder meer verwijzend naar akkerbouwers op zware kleigrond voor wie het meetellen van spelt als apart gewas uitkomst kan bieden om aan de eis van gewasdiversificatie te voldoen. Het amendement dat Belder inbracht om de steun aan jonge boeren voor 5 jaar te verstrekken werd gisteravond veelvuldig in het debat genoemd als een goede verbetering.

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2018. Om die datum te halen werden de landbouwvoorstellen afgesplitst van de Omnibusverordening voor een snellere behandeling. In het debat gisteravond gaf de Europese Commissie al aan daarmee akkoord te zullen gaan. Ook de Raad bekrachtigde vandaag het eerder toegezegde akkoord.