12 juni 2018

Eerste reactie Bas Belder op de GLB wetgevingsvoorstellen na presentatie door Commissaris Hogan in EP-landbouwcommissie

“De grote vraag is of deze plannen wel gaan zorgen voor de broodnodige vereenvoudiging. Eerlijkgezegd vrees ik dat het eindresultaat er niet eenvoudiger op wordt”, aldus Belder in een eerste reactie. “Het is van groot belang dat boeren en tuinders met het nieuwe beleid vooruit kunnen, om voedsel te produceren op een efficiënte en duurzame manier met zo min mogelijk rompslomp.”

Lidstaten mogen grotendeels zelf het landbouwbeleid gaan invullen via nationale strategische plannen.“De keerzijde van maatwerk is echter een nationale kop op het beleid. In combinatie met een verschillend ambitieniveau tussen lidstaten, kan dit enorme gevolgen hebben voor het gelijke speelveld in Europa.” Belder verwacht dat hoe dan ook een grotere rol is weggelegd voor de Tweede Kamer bij de invulling van het toekomstig landbouwbeleid.

In de voorstellen van de Commissaris krijgt vergroening een prominentere plaats, onder andere doordat de eerdere vergroeningseisen nu onderdeel worden van de conditionaliteitsregeling. Belder plaatst daarbij nog wel vragen:hoe gaan die versterkte conditionaliteits-eisen ingrijpen in de praktijk? De nieuwe voorwaarde van gewasrotatie zal bijvoorbeeld op zware kleigrond niet uitvoerbaar zijn. Komt er ruimte om daar dan flexibel mee om te gaan?"