6 oktober 2021

Energie: geen extra eisen, maar extra bronnen

De snel stijgende prijzen voor gas en andere energie zijn een grote bron van zorg voor SGP. "We moeten oppassen met EU-maatregelen die de prijzen nu nog verder opdrijven, zoals CO2-heffingen. Dit is niet het moment", zegt Bert-Jan Ruissen van SGP Europarlement. "In plaats van extra eisen en heffingen, willen we extra energiebronnen. De EU moet nieuwe kerncentrales niet langer uitsluiten!"

In het energie-debat in het Europees Parlement op woensdagochtend heeft Ruissen's fractie geklaagd dat in EU-beleid nergens wordt gesproken over kernenergie. "Als SGP vinden we rentmeesterschap en goede zorg voor de schepping belangrijk. Het is dan ook zaak geen technieken uit te sluiten in de energietransitie. Kernenergie kan ons helpen te verduurzamen, op een manier die leveringszekerheid met zich meebrengt."

De SGP vindt het daarom teleurstellend dat het Europees Parlement met meerderheid tegen de herziening van de zogenaamde gedelegeerde handeling van de EU-taxonomie heeft gestemd. De herziening had als doel gas en kernenergie mee te laten tellen als duurzame investering voor de toekomst. Dit is nodig om de elektriciteitsopwekking stabiel en betaalbaar te houden nu en in de toekomst. Voor de SGP heeft gas een belangrijke brugfunctie, terwijl kernenergie een oplossing is voor de langere termijn als het gaat om zekere energiebehoeften voor de lidstaten.

Prijzen voor gas en stroom stijgen momenteel explosief, mede door het sluiten van kolen- en kerncentrales. "Een serieus probleem voor miljoenen burgers en bedrijven. Niet iedereen kan zich een dak vol zonnepanelen of een warmtepomp veroorloven! Verduurzamen is goed, maar het moet niet leiden tot armoede bij burgers."

Ruissen bepleit dat de EU aan Nederland en andere EU-landen de ruimte geeft om de energietransitie op een eigen manier in te vullen. Plannen van de Commissie voor hernieuwbare energie en energie efficiëntie kunnen daarbij helpen. "Echter, landen weten zelf het beste welke technieken en opties voor hen het beste werken. Daarom hoeven er op dit punt geen vergaand uitgewerkte dictaten van Brussel te komen, maar moet er voor landen ruimte blijven om hierin zelf keuzes in te maken."

(foto Flickr.com, Milosz1)