8 maart 2022

Meer eigen energie en energiebesparing

De SGP vindt het positief dat Brussel wil inzetten op meer energie-onafhankelijkheid en energiebesparing. EU-commissaris Frans Timmermans presenteerde daarvoor dinsdag plannen.

"Vermindering van onze afhankelijkheid is dringend geboden, niet alleen voor onszelf maar ook omdat deze vreselijke oorlog mede wordt gefinancierd met opbrengsten uit de gasverkopen", zegt Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP.

Energiebesparing is daarbij een belangrijk middel. "Daarmee is nog veel te bereiken, vooral bij bedrijven en kantoren", vindt Ruissen, Europarlementslid SGP.

"We denken daarbij ook aan autoloze zondagen, zoals Nederland die eerder kende in tijden van dreigende olieschaarste: ik roep landen op de autoloze zondagen nu serieus te overwegen als bron van energiebesparing."

Biogas

Positief vindt de SGP vooral dat Timmermans wil inzetten op meer biogas uit de landbouw. Dat gas komt vrij uit mestvergisting. "Daarvoor is wel nodig dat de EU eindelijk akkoord gaat met kunstmestvervangers: mineralenconcentraat uit dierlijke mest."

De versnelde inzet van windmolens en zonnepanelen op daken biedt kansen, maar helpt niet op korte termijn en levert geen stabiele energievoorziening. "Ook openhouden van dus kerncentrales is nodig. Net als langduriger inzet van fossiele energiebronnen: We moeten niet naïef zijn dat we dat zomaar kunnen uitzetten", aldus Ruissen. Als Nederland in een noodsituatie weer Gronings gas zou aanboren, moeten bewoners serieuze compensatie krijgen.