2 april 2019

EP: beloon boer voor duurzaamheid


De landbouwcommissie in het Europees Parlement stemde vandaag over het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een doelgerichter beleid, zoals voorgesteld door de Commissie, lijkt daarmee een stap dichterbij.
 
 “De landbouwcommissie zet hiermee een ambitieuze positie neer”, reageert Bas Belder, Europarlementariër voor ChristenUnie-SGP. “Inspanningen van boeren voor duurzaamheid, moeten beloond en gestimuleerd worden. Onze inzet was met name gericht op flexibiliteit bij de invulling van de regelingen zodat deze goed aansluiten op de praktijk.” 
 
Als het aan de landbouwcommissie ligt wordt in de toekomst minimaal 20 procent van het budget van de eerste pijler per lidstaat geoormerkt voor nieuwe ecoregelingen voor milieu, klimaat en dierenwelzijn. Verder blijft de eerste pijler beschikbaar voor onder meer inkomenssteun en de jonge boerenregeling.

In het nieuwe beleid zal iedere lidstaat een nationaal strategisch plan opstellen. “Deze kans op meer maatwerk moet ten volle benut worden”, aldus Belder. “Als het nieuwe beleid straks geen vereenvoudiging oplevert op het boerenerf, dan doen we in Nederland iets niet goed.”

“Het GLB is er om onze duurzame sector te faciliteren en stimuleren. Onze boeren staan wereldwijd bovenaan als het gaat om innovatie en duurzaamheid en dat moeten we absoluut op waarde schatten in ons beleid.”
De plenaire behandeling vindt plaats na de EP-verkiezingen in mei. Het is aan de nieuwe landbouwcommissie om te bepalen hoe verder te gaan met dit standpunt. Opvolger Bert-Jan Ruissen zal in de nieuwe zittingsperiode het landbouwdossier overnemen voor de eurofractie ChristenUnie-SGP