11 februari 2019

EP debatteert over toename wolf

In meerdere Europese landen is een toename te zien van grote roofdieren, waaronder de wolf. Lees hier de inbreng van Bas Belder in het debat met commissaris Vella:
 
"Commissaris, collega's, in het afgelopen jaar heeft de wolf zich ook weer gevestigd in mijn land, Nederland. Zoals u zich kunt voorstellen, maken boeren zich grote zorgen. In 2018 zijn alleen al in mijn land reeds 165 schapen doodgebeten. DNA-onderzoek heeft aangetoond dat dit is gebeurd door wolven. Dit baart grote zorgen, zeker in een land als Nederland waar de ruimte zeer beperkt is, en mens en dier heel dicht op elkaar leven.
 
Meneer de commissaris, bent u het met me eens dat, nu de wolvenstand is toegenomen, het tijd is om de situatie te evalueren en de status te herzien? En wanneer is de bijlage bij de habitatrichtlijn voor het laatst herzien? De situatie is immers niet statisch, maar dynamisch. Welke mogelijkheden ziet u voor lokaal of regionaal beheer in dichtbevolkte gebieden?
 
Ik roep u op, meneer de commissaris, om bijtijds een afgewogen besluit te nemen en de bijlage waar nodig te actualiseren, zodat goed beheer mogelijk wordt en een goede balans wordt gevonden voor mens en dier."