30 mei 2018

EP stemt over toekomst landbouwbeleid

“Meer waardering voor voedselproductie en minder regeldruk, dat moet het landbouwbeleid van de toekomst brengen”, stelt Bas Belder (eurofractie ChristenUnie-SGP) in reactie op de stemming over het verslag over de toekomst van het GLB.

Het Europees Parlement roept vandaag in zijn initiatiefverslag op om boeren ook na 2020 te blijven ondersteunen voor voedselproductie en verdere maatschappelijke diensten op het gebied van duurzaamheid en milieu.

De voorstellen van Belder om daadwerkelijke steun te geven aan de toepassing van innovaties werden in het EP-rapport opgenomen. “Innovatieve oplossingen moeten voor iedere boer binnen handbereik komen”, aldus Belder.

Ook de door Belder ingediende oproep tot meer duidelijkheid voor producentenorganisaties werd door het EP overgenomen. “De regels voor producentenorganisaties moeten gemoderniseerd worden zodat deze beter aansluiten bij de ontwikkelingen naar marktgerichtheid. De Nederlandse sector moet met het nieuwe beleid vooruit kunnen.”

Naar verwachting komt de Commissie eind deze week al met de wetgevende voorstellen, waarover het Europees Parlement en de Raad zich in de komende maanden zullen buigen.