16 juni 2017

EP steunt voorstellen Belder voor jonge boeren en akkerbouwers

Het Europees Parlement stemde deze week in met voorstellen van Bas Belder (ChristenUnie-SGP) voor vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor onder andere jonge boeren. De positie die zonder bezwaar door het EP werd overgenomen zal het mandaat vormen voor de aanstaande triloogonderhandelingen over de Omnibus met de Raad en de Europese Commissie.

Jonge boeren
“Jonge boeren moeten kunnen rekenen op de jonge boeren steun voor 5 jaar”, aldus Belder. In de huidige regelgeving worden de jaren dat de jonge boer participeerde in de maatschap, afgetrokken van de toegezegde periode van 5 jaar. In het nieuwe voorstel wordt het moment van aanvraag van de jonge boeren steun als beginpunt gezien waarbij het niet uitmaakt of de jonge boer al eerder in het bedrijf is ingegroeid. De Nederlandse regering pleit hiervoor ook binnen de Raad.

Spelt
Het EP steunt ook het voorstel van Belder om spelt te erkennen als apart gewas. Spelt zou door deze wijziging kunnen meetellen voor gewasdiversificatie ook als er reeds een tarwegewas in het diversificatieschema zit. Vooral voor akkerbouwers op zware kleigronden is deze optie interessant.

Brancheorganisaties
Ook kreeg Belder steun van het EP voor zijn voorstel om de administratieve last voor brancheorganisaties te verminderen. Dit laatste is met name voor de BO Akkerbouw van belang. Belder pleit er concreet voor om de indeling van brancheorganisaties onafhankelijk te maken van de huidige gedetailleerde productcategorieën die veelal zijn terug te voeren op referentieprijzen. 

“Ik hoop dat ook de Europese Commissie en de Raad deze vereenvoudiging zullen steunen”, aldus Belder. De triloogonderhandelingen over de uiteindelijke tekst zullen plaatsvinden met het Ests Raadsvoorzitterschap dat op 1 juli het stokje overneemt van Malta.