25 oktober 2018

EP wil af van oneerlijke handelspraktijken in voedselketen

Het Europees Parlement stemde vandaag in grote meerderheid voor het onderhandelingsmandaat voor de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. EP-onderhandelaars gaan met deze positie naar de onderhandelingstafel met de Commissie en de Raad.
 
“Dit is een belangrijke zet naar een gedegen aanpak om boeren en tuinders te beschermen tegen oneerlijke praktijken door afnemers, zoals eenzijdige wijziging van afspraken. Bij een eerder, vrijwillig initiatief, bleek er bij afnemers onvoldoende gehoor voor de zorgen van de primaire sector; dan is het tijd voor een wetgevend kader”, aldus europarlementariër Bas Belder.
 
Het EP nam ook het voorstel van Belder over om bij een vastgestelde oneerlijke praktijk te kijken naar afhandeling van financiële schade voor de primaire producent; wanneer vertrouwelijkheid vereist is, kan de voedselscheidsrechter die afhandeling faciliteren.
 
Vanaf vandaag vinden de triloog-onderhandelingen plaats tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de uiteindelijke tekst van de richtlijn. Het streven is dat de richtlijn in de eerste helft van 2019 klaar is voor gebruik in de lidstaten. Lidstaten zijn dan verplicht een scheidsrechter voor de voedselketen aan te stellen.