19 september 2019

EP wil octrooi op plant stoppen

Het Europees Parlement roept vandaag in een zeer breed gedragen resolutie op octrooien op planten te stoppen. Het EP vraagt met klem om juridische zekerheid voor de veredelingssector.
 
"Octrooien horen in de wereld van planten eenvoudigweg niet thuis", aldus SGP'er Bert-Jan Ruissen, medeauteur van de resolutie. Het EP wil een krachtiger optreden van de Europese Commissie richting het Europees Octrooibureau nadat er sinds vorig jaar opnieuw octrooien dreigen op plantmateriaal uit klassieke veredeling.
 
Ruissen benadrukt dat vrije toegang tot genetische bronnen cruciaal is voor het ontwikkelen van betere rassen. In het kwekersrecht is dat goed geregeld, maar in het octrooirecht niet.  "Planten zijn van ons allemaal en zijn geen uitvinding. Eigenlijk moet ik het anders zeggen: ze zijn onderdeel van Gods schepping en wij zijn rentmeesters", aldus Ruissen in zijn maidenspeech.
 
In 2015 werd het Europees Octrooibureau al teruggefloten over patenten op broccoli en tomaat, waarna het EPO de regels rondom uitzonderingen verduidelijkte. Eind vorig jaar ontstond binnen het EPO opnieuw onenigheid en dreigt een patent op groene paprika, waarmee de deur opengezet wordt voor meer patenten.
 
De EP-resolutie wordt voor 1 oktober ook naar het Europees Octrooi Bureau gestuurd dat zich na die datum opnieuw gaat buigen over de geldigheid van de uitzonderingen voor plantmateriaal van octrooieerbaarheid.