18 januari 2024

SGP: veel bezwaren tegen EU-plan bodemvisserij

De SGP heeft veel bezwaren tegen de geplande Europese sluiting van zee-natuurgebieden voor garnalenvissers en andere bodemberoerende visserij.  De Europese Commissie heeft voor dat plan helemaal geen juridische basis, stelt Europarlementsclid Bert-Jan Ruissen.

"De aanpak roept grote vragen op", zegt Ruissen. "Er is geen juridische basis om dit op te leggen aan de EU-landen, het is slechts een niet-bindende mededeling. Bovendien ligt er geen effectbeoordeling."

Inhoudelijk heeft de SGP ook bezwaren, zei Ruissen in het Europees Parlement. "Natuurgebieden zijn sterk verschillend. Waar in het ene gebied bodemberoering schadelijk kan zijn, hoeft dat in een ander gebied helemaal niet zo te zijn. Daar houdt het actieplan onvoldoende rekening mee."

Minder visserij in EU-water maakt de EU nog afhankelijker van import van Afrika, Azie en elders.

De Nederlandse garnalenvisserij is voor 80% actief in Natura-2000-gebieden. "Met dit voorstel zal er geen toekomst meer zijn voor deze sector", vreest Ruissen. "Het actieplan is daarmee onvoldoende doordacht en niet proportioneel. De visserij verdient beter", concludeerde Ruissen.