4 oktober 2022

Ernstige zorgen over inval in Armenië

De SGP maakt zich momenteel ernstige zorgen over de situatie in het zuiden van Armenië.

Europarlementslid Bert-Jan Ruissen: "Nu de aandacht van de internationale gemeenschap is afgeleid door de oorlog in Oekraïne, zag Azerbeidzjan haar kans schoon om zware en ongerechtvaardigde aanvallen uit te voeren op soeverein Armeens grondgebied, met honderden slachtoffers en schade tot gevolg. Azerbeidzjan’s agressie, gebaseerd op valse voorwendselen, is onacceptabel."

Ruissen wil onafhankelijk en diepgaand onderzoek naar berichten over vermeende oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in de afgelopen weken: "Meer instabiliteit in de Kaukasus is in niemands belang. Ik roep alle partijen dan ook op om tafel te gaan in vredesbesprekingen, die al ingezet zijn onder leiding van de EU, in lijn met de doelstellingen van haar Nabuurschapsbeleid. Dat is in mijn ogen de enige weg vooruit."